Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/bouwbedrijfvdtol/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Zekerheid en garantie

Woningborg

Bouwbedrijf vd Tol is aangesloten bij Woningborg. Woningborg is van toepassing bij nieuwbouwprojecten. Al meer dan dertig jaar verstrekt Woningborg waarborgcertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen. Woningborg voert vooraf een uitgebreide risicobeoordeling uit van aangemelde nieuwbouwplannen. Daarnaast geeft  Woningborg ook technische, financiële en juridische adviezen op het gebied van woningbouw. Het Woningborg-certificaat biedt zekerheid wanneer de bouwonderneming van een nieuwbouwwoning failliet gaat. Woningborg zorgt ervoor dat de woning zonder meerkosten wordt afgebouwd én dat de bouwkundige kwaliteit ervan na oplevering gedurende de garantietermijn gewaarborgd wordt.

Bouwgarant

Bouwbedrijf vd Tol is aangesloten bij BouwGarant. Aangesloten aannemers voldoen aan strenge eisen op het gebied van vakmanschap en betrouwbaarheid. Het kwaliteitslabel kent ruim tweeduizend deelnemers. De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma’s en heeft de noodzakelijke verzekeringen afgesloten. Mocht er toch iets misgaan, dan hanteert de BouwGarant-aannemer een vaste procedure voor de behandeling van klachten. Indien aannemer en klant er desondanks samen niet uitkomen, dan kan een beroep op de BouwGarant Servicedesk worden gedaan. BouwGarant-aannemers bieden hun klanten nog een extra zekerheid: de VerBOUWgarantie. Dit exclusieve BouwGarant-product biedt onder meer een garantie op de constructie en op herstel van opleveringsgebreken. Voor de VerBOUWgarantie wordt een kleine premie in rekening gebracht die afhankelijk is van de hoogte van de aanneemsom. De Vereniging Eigen Huis beveelt deze verzekering bij haar leden aan.

Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Bouwbedrijf vd Tol geeft leerlingen de kans om het bouwvak in de praktijk te leren. Wij zijn aangesloten bij Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven  en zijn een erkend leerbedrijf. 

Sinds de komst van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) voeren bedrijven als Vd Tol, onder de verantwoordelijkheid van het regionaal opleidingen centrum (ROC), het praktijkgedeelte van de opleiding uit. Alleen erkende leerbedrijven mogen leerlingen opleiden. Het bedrijf wordt erkend voor de beroepsopleidingen die men in de praktijk verzorgt (BPV). De praktische uitvoering ligt bij de leermeester of praktijkbegeleider bij het leerbedrijf. SBB heeft binnen de WEB de wettelijke taak om bedrijven te erkennen en te begeleiden. Een door SBB erkend leerbedrijf voldoet aan de eisen die door de sector aan de uitvoering van de beroepspraktijkvorming worden gesteld.

Bouwend Nederland

Bouwbedrijf vd Tol is aangesloten bij Bouwend Nederland. Deze vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland is een slagvaardige en professionele brancheorganisatie, die opkomt voor de belangen van de aangesloten ondernemingen en hen bijstaat bij de verdere ontwikkeling van bedrijf en product.

Algemene voorwaarden

Voor particulieren worden werken aangeboden met de covo 2010 (herzien in juli 2015) met toelichting.

Voor zakelijke opdrachtgevers wordt aangeboden met Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk. (AVA2013 herzien dec 2014).